IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Kognitiivne õppimisteooria digitehnoloogia valguses

26.04.2018 9:43 by Kaia Kallaste

Link õppejõu postitusele: https://ifi7056.wordpress.com/2018/04/08/moistekaart-kognitiivne-oppimine/Lugedes materjale kognitiivsete õppimisteooriate kohta, jõudsin äratundmiseni, et midagi sealt rakendan ka ise. Olen nõus, et õpetaja ei peaks lähtuma iseenda õpistiilist, vaid professionaalina leidma viisi, kuidas jõuda kõikideni. Õppematerjali koostamine kõiki neid printsiipe silmas pidades võib alguses tunduda üsna vaevarikas. Kui õpikuid vaadata, siis nende struktuur tundub kohati täiesti arusaamatu, ma ei oska arvata, millistest põhimõtetest nende loomisel on lähtutud. Proovides aidata enda lastel mõnikord õppida, olen neid õpikuid vaadanud – suurim probleem on minu arvates lehekülgede ja teemade visuaalne hakitus, vähe tähelepanu on pööratud seoste näitamisele. Isiklikult tundub mulle, et mõttemudelite loomisel on oluline roll õpetajal, kes tunnis õpikuga tööd tehes seoseid näitab/loob, iseseisvalt õpilane nt. I või II kooliaste jääb raskustesse.  Digimaterjalide puhul eelistan ise niisuguseid, mis mahuvad ära ekraanile – leian, et ei ole mõtet digitehnoloogiaga luua materjale, mis sarnanevad paberkandajal olevatega. Ajutööle mõjub väga väsitavalt “kerimine”, aju on loodud struktuuride jaoks. Sellepärast mulle meeldivad mõistekaardid. Konspekteerin loengutes mõistekaardina. Kirjalikult – pastakaga tõmban esialgu ühendava joone kiiremini kui arvutiprogrammis.


Ei oska öelda, kuivõrd teadlikud on õpetajad kognitiivse koormuse mõistest. Teadlikult või eesmärgipäraselt võib-olla ei lähtuta, ent inuitiivset tunnetust materjalide loomisel, kuhu liitub ka nägemus klassist, kellele see materjal on mõeldud, ei maksa alahinnata.

https://kaiatehnoloogia.wordpress.com/2018/04/26/kognitiivne-oppimisteooria-digitehnoloogia-valguses/

0 comments:

Post a comment