IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Konstruktivistlikud õpiteooriad ja haridustehnoloogia

19.04.2018 18:03 by Kristo Siig

Minu mõistekaart situatiivse ja sotsiaalse õppimise kohta:


Sotsiaalne_Ƶppimine_ja_toetus


Koostasin mõistekaarti jooksvalt loengut kuulates ja materjale lugedes, seepärast kiskus väga laiali ja detailseks, tervikpilti on raske hoomata. Võib-olla peaks edaspidi koostama mõistekaarti hiljem, kui mõtted on saanud settida ja vähemoluline välja sõelunud.


Link õppejõu postitusele:


https://ifi7056.wordpress.com/2018/04/17/situatiivse-oppimise-moistekaart/

https://kristosiigedutech.wordpress.com/2018/04/19/konstruktivistlikud-opiteooriad-ja-haridustehnoloogia/

0 comments:

Post a comment