IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Kognitiivne õppimine

14.04.2018 22:14 by Melika Kindel

Link ülesandele on siin.


Mõistekaart kognitiivse õppimise kohta asub siin.


Et mõistekaart tuli sel korral võrdlemisi suur ja mahukas, siis lisan blogipostitusse mõned kommentaarid seoses kognitiivse õppimise ja digitehnoloogia.


Mõistekaartide loomine ning seeläbi tähenduste ning seoste nägemine ja nende süstematiseerimine on kindlasti üheks õpimeetodiks, mida saab rakendada digitehnoloogilisi vahendeid kasutades. Ideede genereerimise või ka tööde planeerimise faasis meeldib mulle mõtteid (sõnu, mõisteid) pliiatsiga paberile visandada – mitte ainult sõnaliselt, vaid kasutades ka pisipilte ja lihtsaid skeeme.  Digitaalsed vahendid on mulle tundunud pliiatsist mõnevõrra kohmakamad… Ei ole sellist vaba käe visandamise pehmust. Tänu aga mitmesugustele ülesannetele olen saanud kasutada erinevaid mõistekaardi loomise vahendeid ning hakanud aru saama digitaalsete vahendite eelistest. Alustades sellest, et paberi servad ei sea piire kuni linkimisvõimalusteni. Õpilastega oleme katsetanud Mindomot ja MindMeisterit, kuhu tektsiüksustele lisaks on võimalik pookida visuaalseid materjale (pilte, videoid), samuti pisipilte ja emotikone (nt emotsioonide edasiandmiseks). Visuaalne osa haarab koheselt tähelepanu ning aitab õpitut meelde tuletada või seoseid luua/ meenutada.


Üheks kognitiivse õppimise võimaluseks on interaktiivsed videod, kus video on jagatud näiteks küsimuste või kordavate mõistete väljatoomise kaudu väiksemateks ühikuteks. See võimaldab hoida  õppija aktiivset tähelepanu ja samas korduste ja küsimuste abil luua seoseid. Ühtlasi on videos kasutatud nii visuaalset kui ka verbaalset esitlusviisi. Õpetamisel on mõistlik kombineerida erinevaid info edastamisviise.


 


 


 


 


 

https://melikaopiweb.wordpress.com/2018/04/14/kognitiivne-oppimine/

0 comments:

Post a comment