Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika – 2. ülesanne + eneseanalüüs – 1. osa

24.10.2013 19:37 by Taimi Dreier

Teine põhipraktika ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine. Üliõpilane vaatab Ingrid Maadvere poolt välja toodud nõustamistehnikaid, millega haridustehnoloog võib oma töös kokku puutuda ning valib neist välja neli ning rakendab neid oma praktikal. Seejärel kirjutab üliõpilane oma ajaveebi sissekande, kus kirjeldab nelja nõustamise juhtumit (sh ka probleem, mis vajas nõustamist) koos enda tegevuse kirjeldamise ja analüüsimisega.Lisaks

Põhipraktika eneseanalüüs kahe nädala kohta (tähtaeg 27. oktoober ja 03. november) 

Nõustamistehnikad (Ingrid Maadvere, 2012)  1. Grupikoolitus arvutiklassis

  2. Individuaalkonsultatsioon

  3. E-maili teel nõustamine

  4. Õpilaste nõustamine

  5. Järjepidev nõustamine

  6. Ekspertide kaasamine

  7. Organisatsiooniväline nõustamine

  8. Näidistunnid/materjalid


Haridustehnoloogiline nõustamine 14.-27. oktoober


1. individuaalkonsultatsioon. 8. oktoober


Sel õppeaastal on meil koolimajas õpetajate laudadel olevates arvutitses tekstitöötlusvahendiks Libre Office (edaspidi LO). Õpetajal tekkisid küsimused ja probleemid. Eelmisel aastal koostatud tööplaan on docx failina ja avades LO-ga on paigutus täiesti sassis. Õppisime lehe pööramist püst- ja horisontaalsuunaliseks, servade laiuse muutmist, tabeli laiuse muutmist, ridade ja veergude lisamist-kustutamist. Seejärel vaatlesime, kuidas oleks mõtekas faili salvestada nii, et see oleks avatav nii MSO kui LO-ga. Õpetajale meeldis palju rohkem MSO-ga tekstitöötlus, eriti just matemaatiliste valemite lisamise vahend. Esialgu talle veel LO meeldima ei hakanud, aga ma teen selle kallal veel tööd.


2. individuaalkonsultatsioon. 15. oktoober


Mozilla Firefoxis on paroolid salvestunud, kust saab need kustutada? Vaatlesime selle brauseri seadete muutmist, kuidas kustutada ajalugu, paroole, hallata järjehoidjaid jms. Arutasime, millal võiks paroole salvestada ja millal mitte. Meil oli huvitav vestlus!


E-maili teel nõustamine. 21.-22. oktoober


Saatsin õpetajatele listi kaudu edasi kirja, kus HITSA kutsub  LibreOffice´i e-koolitusele, mis toimub haridusportaalis Koolielu. Paar päeva hiljem sain õpetajalt e-maili, kus ta kurdab, et peab antud koolitusele registreerima EKIS-es, kuida ta ei sinna sisse. temal seda kontot ei ole ja tahtiski teada, kas mina teen talle konto või keegi teine teeb selle, sest ta väitis, et ta ise ei saa seda teha – süsteem ei laskvat. Kuna mul endal on EKIS-e konto olemas, ei osanudki kohe vastata. Uurisin skype teel ja ka endise Digitiigri koolitajate meililisti abil, kuidas  nende kontode loomine toimub. Sain väga ruttu vastuse. Ma tahan siin väga kiita kõiki kolleege üle Eesti, kes alati kiiresti aitavad ja toetavad. Saatsin õpetajale täpse kirjelduse, mida ta peab tegema selleks, et kontot registrerida ja siis end koolitusele lisada. sain vastuse: “Suur, suur aitäh Sulle, Taimi! Sain EKISesse kenasti sisse ning koolitusele ka regatud.”


Tundub, et see nõustamine läks edukalt! :-)


(Seda nõustamist saab natuke ka liigitada ekspertide kaasamisse, sest ma pidin enne ise vastust uurima teadjatelt sõpradelt!)


Grupikoolitus arvutiklassis. 22. oktoober


Grupikoolitus toimus aineühenduste juhtidele ja õppealajuhatajatele (8 inimest). Teemadeks olid dokumendihaldus ühistööna ja kuvapiltide lisamine õppematerjalidesse.


Meie koolis on suur osa aruandlusest viidud üle digitaalsele kujule ja paljude dokumentide loomine ühistööna. Sellel koolitusel me tegelesime Google Drive’is olevate dokumentidega. Kõigepealt Drive’i ülesehitusest, kaustadest, nii failide kui kaustade jagamisest. Teisena üldtööplaani  tabelifailis kuupäevade vorminamine, ridade lisamine ja eemaldamine (nii sisuga kui ka ilma), töölehtede lisamine, teksti vormindamine, lingid tabelarvutusfailis.  Siis koostasime uue tabeli, mille abil saavad aineühenduse juhid juba õppeaasta jooksul järjest siis, kui olümpiaadid ja võistlused toimuvad, esimesed kolm kohta kirja panna. Seda tavaliselt on tehtud kevadel, et esitada linnvalituse haridusametile tublide brošüüri tegemiseks ja ka kooli tublide päevaks. Kevadel on alati kiire ja siis andmete otsime võtab palju aega. Otsustasime aasta jooksul ühistööna selle ära teha.


Siis õpetasin Vahendi Snipping Tools abil kuvapilti lisama oma dokumenti või esitlusse või hoopis salvestama eraldi pildiks. Enamus õpetajatest polnud seda Windows 7 vahendit kunagi kasutanud, sest eelmisel õppeaastal oli meil Win XP. Kõik olid vaimustuses sellest vahendist.


Viimase asjana vaatasime üle aastaraamatu, mille materjalide koostajad olid samad inimesed. Mina kujundasin  ja küljendasin ning nüüd vaatasime koos veel üle, et kooli kokkutulekus mõned eksemplarid printida. aastaraamatu avaldame kooli kodulehel Issue keskkonna kaudu.


1. õpilase nõustamine 23. oktoober


Õpilane (9. klass)  õppis eelmisel aastal TÜ Teaduskoolis programmeerimise aluseid ja mina olid tema juhendaja. Ta õppis põhiliselt Turbo Pascalit ja sain tema nõustamisega hästi hakkama, sest õpetan seda 10. klassi valikkursusel ka. Ta lõpetas teaduskooli kursuse kevadel edukalt. Sel aastal õpib ta iseseisvalt PHP-d. Eile õhtul palus ta Facebookis abi ühe ülesande lahendamisel. Mure tal ei olnudki mitte programmerimise vaid hoopiski matemaatikaalane.


Õpilane: “Tere. Taaskord pöördun teie poole ühe programmeerimise murega, kuidas saan ma arvutada kahe punkti vahelist kaugust, kui mul on antud vaid nende koordinaadid?”.


Mina: “Kui punktid A(x1;y1) ja B(x2;y2) on lõigu otspunktid, siis  lõigu pikkus ehk kahe punkti vaheline kaugus avaldub kujul ruutjuur( (x2-x1)ruudus+(y2-y1)ruudus)”

(FB sõnumites ma ei sa kahjuks juure ja astme sümboleid kasutada)


Õpilane:  ”Tänud. Katsetan seda :-)”


Arvan, et sedasorti küsimusi tuleb meil veel ja veel! :-)Filed under: Haridustehnoloogia praktika Tagged: HT nõustamine, praktika
http://taimidreier.wordpress.com/2013/10/24/pohipraktika-2-ulesanne-eneseanaluus-1-osa/

1 comments:

Kairit to Taimi Dreier

26.10.2013 14:09

Väga hea! Lisaks sellele, et sa lihtsalt kirjutad hästi ja huvitavalt, oled sa teinud väga palju nõustamist praktika raames ja selle ilusti siin esitanud. Oled oma ülesannetes selgelt hea ja soe, vaadates, kuidas inimesed su poole pöörduvad ja kui tänulikud nad hiljem on. Suur tänu.

Post a comment