Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika GAGis - praktiseeriva haridustehnoloogi analüüs

14.10.2013 15:41 by Maris Maripu

Esimene vaatluspraktika toimus 25. septembril (2013.a) Gustav Adolfi Gümnaasiumis (GAG), kus haridusstehnoloogina töötab Ingrid Maadvere. Ingrid on GAGis tööl 0,75 kohaga esmaspäevast neljapäevani. Reedeti pühendub HITSAs haridustehnoloogi ametikohale (Tiigrihüppe HT blogiHitsa HT blogi).

Ingrid on kirjutanud Tiigrihüppe haridustehnoloogi blogis teemal: haridustehnoloogiline nõusamine, kus on välja toodud 8 erinevat nõustamise viisi.
 1. Grupikoolitus arvutiklassis
 2. Ekspertide kaasamine
 3. Individuaalkonsultatsioon 
 4. E-maili teel nõustamine
 5. Näidistunnid/materjalid
 6. Õpilaste nõustamine
 7. Järjepidev nõustamine
 8. Organisatsiooniväline nõustamine
Vaatluspraktikal viibides oli Ingrid nõustaja, õpetaja toe, infosüsteemide haldaja rollis.

Peale tunde toimus III kollokvium (viimane enne kaitsmist), kus 11. klassi õpilased tutvustasid enda uurimistöö teemat ja selle arengut. Seoses kollokviumiga nõustas ja juhendas Ingrid õpilasi uurimistööde pisi vormistamise ja üleslaadimisega Moodle õpikeskkonda. Õpilastel tekitas probleeme Moodle jt. keskkondade paroolide ununemine. Õpilaste ja kooli töötajate e-mailid on loodud Google Apps for Education´i , mis muudab õppetöös Google erinevate võimaluste (nt GoogleDrive) kasutamise lihtsamaks, kuid mis omakorda tekitab lisatööd: e-maili aadressite ja paroolide loomine, meeldetuletused, uuendused. Gmaili konto loomiseks peab õpilane olema vähemalt 13. aastane, kuid GoogleDrive´i kasutavad õppetöös GAGis ka nooremad õpilased.

Huvitav oli jälgida, kuidas Ingrid nõustas ja juhendas algkassi õpetajat: kuidas iPad´iga teha animatsiooni. Õpetaja aga pidi endale kõik selgeks tegema, et juhendada õpilasi. Teemaks oli läbi seina kõndivad lapsed. 

Üks põhikooli õpetajatest küsis meeldetuletuseks, kuidas Mooodle keskkonnas luua kursus, faile üles laadida ja õpilaste lisamine kursusele. 

Õpetaja tugi erinevates ainetundides oli Ingrid agar ja hooliv. Meeldejäävamaks jäi 4. klassi loodusõpetus. Teemaks oli referaadi tegemine ja vormistamine, mis käib etappide kaupa. Esimesel tunnil tuli õpilastel leida enda referaadi teema kohta erinevaid allikaid ja pilte. Vajalikud Interneti aadressid tuli GoogleDrive tekstitöötlus dokumenti kirjutada koos märksõnadega. Ingridi ülesandeks jäi õpilastele seletada, kuidas nad pääsevad GoogleDrive´i, sinna sisselogimine, dokumendi loomine, info otsing, Interneti aadressite kleepimine, märksõnade kirjutamine ja tunni lõpus GoogleDrive´st välja logimine.

Projektide läbiviijana saaks mainida näiteks 6. klassi programmeerimise tundi, mis on lõimitud erinevate õppeainetega. Põhitöö on õpilase enda teha. Programmeerimise programmide otsing -> tutvustuse kirjutamine -> esitluse koostamine ja tutvustamine -> kasutusjuhendi tegemine. Antud projekt on lõimitud eesti, inglise keele ja matemaatikaga.  Kuna GAG´is arvutiõpetuse tunde eraldi õppekavas ei ole siis arvutiga töötamise kogemused tulevad läbi teiste ainetundide

Koolitaja roll Ingridil GAGis puudub. Küll aga viib läbi veebiseminare, kus osalevad Eesti haridusetöötajad (alusharidus/üldharidus/ameti/ülikooli aineõpetajad, haridustehnoloogid, õppealajuhatajad jt huvilised). Veebiseminari eesmärgiks on jagada oma kogemusi teistega ning arutleda koos haridustehnolooge puudutavate teemad üle.  Viimati toimus veebiseminar 1. oktoobril  teemal “Koolielu uued töövahendid septembris”.

GAGis kasutatavad õpikeskkonnad, vahendid, süsteemid:
 • Moodle => loov- ja uurimistööd
 • VIKO => loodusained, rootsi ja eesti keel.
 • Miksike => pranglimine
 • kidblog.org => eesti keel
 • edmodo.com => eesti ja inglise keel, programmeerimine
 • wiki => inglise, vene, prantsuse keel
 • wordpress => muusika
 • Google Apps for Education => e-maili aadressid õpilastel ja õpetajatel, .....
Koolis on kasutusel õpikeskkonnad VIKO ja Moodle. VIKO on rohkem mõeldud alg- ja põhikooli õpilastele. Moodle keskkonda kasutatakse üksikutes ainetes alates 6. klassist. Kõik 8, 10 ja 11 klassid on seotud loovtööde ja uurimistöödega. Kõikidel õpetajatel on Moodle konto olemas. Kui enne oli Moodle EENet serveris siis nüüd minnakse üle Hitsa serveri.

GAGis on kaks arvutiklassi, 35  ja 18 kohaga. Igal õpilasel ja õpetajal on oma konto arvuti sisse logimiseks. 

32 iPad´i on põhiliselt algklassi õpetajate kasutuses. Ei ole määratud kindlale klassile ja sellest ka  puuduvad e-õpikud. Tasuta äppide allalaadimine annab võimaluse õpilasel kodus sama rakendust kasutada oma isiklikus iPad´s. GoogleDrive on loodud dokument: Rakendused Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste iPADides. Ajaveeb Apple koolis on mõeldud selleks, et jagada oma kogemusi Apple'ga. Milliseid app'e kasutada ja millist metoodikat, et õppetöö paremini õnnestuks.

Mac´i, mida on üks,  kasutatakse rohkem filmitöötluseks.

Arvutiklasside tunniplaan on GoogleDrive´s kõikidele GAGi kooli õpetajatele kasutamise õigustega, kus registreerivad enda aine ja klassi. Kes ees, see sees.

Vaatluspraktika Gustav Adolfi Gümnaasiumis oli ideederikas, tegus ja meeldejääva sooja vastuvõtuga. Aitäh, Ingrid!

http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/10/vaatluspraktika-gagis-praktiseeriva.html

0 comments:

Post a comment