Haridustehnoloogia praktika

EKE 7043 Eesti keele kirjalik väljendusoskus 1. loeng

11.09.2013 10:16 by Ruth Randoja


Eksam.

Eksamile pääsemiseks tuleb ainekursuse jooksul esitada kolm iseseisvat kindla tähtajaga kirjalikku tööd ning kahest auditoorsest tööst üks sooritada positiivsele tulemusele. Eksamile pää su eeldustööde tulemused moodustavad poole semestri koondhindest.

Kirjalik eksam koosneb õigekirja tundmist kontrollivast osast ning funktsionaalseid oskusi nõudvast osast (nt tuleb üliõpilasel koostada teatud kindla eesmärgiga ja etteantud lähteandmetel põhinev tekst ja/või etteantud tekst nõuetele vastavaks parandada).

Tööde vormistamise nõuded


Tööde vormistamise nõuded

  • Töö tuleb esitada RTF-vormingus.

  • Faili nimes peab olema ESITAJA PEREKONNANIMI (vt täpsemalt tööde juhendites).

  • Kiri. Töö kirjastiil on eelistatult antiikvakiri Times New Roman. Kirja suurus on standardne, st 12 punkti, reavahe peab olema 1,5.

  • Veerised. Ülemine ja alumine veeris on 2,5 cm, paremal 2 cm, vasakul kuni 3,5 cm.

  • Lõigustiil. Kasutatud lõigustiil peab olema ühtlane, st kasutatakse kas lõike, mis algavad taandega (pärast pealkirja algab esimene lõik soovitatavalt ilma taandeta), või taandeta lõike, mille vahel on tühi rida. Neid kaht võimalust läbisegi ühes töös kasutada ei tohi.

  • Joondamine. Tekst joondatakse kahest, st nii paremast kui ka vasakust servast.


Kohustuslik kirjandus  1. Kasik, R., Erelt, M., Erelt, T. 2007 Eesti keele väljendusõpetus;

  2. Erelt, M. 2006 Lause õigekeelsus. Õpetusi ja harjutusi;

  3. Erelt, M., Erelt, T., Ross, K. 2000 Eesti keele käsiraamat;

  4. Erelt, T. 2005 Eesti ortograafia. Neljas, täiendatud trükk.


Lisakirjandus:


Keelenõuanne soovitab. 1–4.

Valik keelehooldealaseid artikleid ajakirjast Oma Keel (õppejõu soovitusel)

Keelenõu testid:


Lühendid


hrl                                                                              jj


jmt                                                                             ca


jpt                                                                              k.a


kt                                                                               lüh


e.m.a                                                                          m.a.j


mln                                                                            mld


nn                                                                              n-ö


pms                                                                            P. S.


p.o                                                                             pKr


ptk                                                                             s.a


skp                                                                             v.a


vkj                                                                             õa


aktsiaselts                                                                  enne Kristuse sündi


endine                                                                        harilikult


enne meie ajaarvamist                                                ja järgmine


ja muud                                                                      joonis


ja paljud teised                                                          käesoleval aastal


köide                                                                         lugupeetud


lühemalt                                                                     miljard


meie ajaarvamise järgi                                                miljon


niinimetatud                                                              näiteks


nii-öelda                                                                    peab olema


pärast Kristuse sündi                                                 sajand


sel aastal                                                                    see on


see tähendab                                                              uue kalendri järgi


välja arvatud                                                              võrdle


Tunni harjutused:


5.–26. mail                                         5.-26. maini5g                                                        5 g

1-inimesetuba                                     üheinimesetuba

20aastaselt                                          20-aastaselt

2004ndal aastal                                    2004. aastal

770,5 tuhat                                         770 500

70 aasta vanune                               70-aasta vanune

§-d 13 ja 16                                        §§ 13 ja 16

5 %                                                     5%

5% määr                                             5%line määr

5. juunist                                             5.juunist

70. juubel                                           70 aasta juubel

§27                                                     § 27

4 °C                                                    4° C

20-ne kuuline                                     20kuuline

35 sekundi jooksul                             35-e sekundi

iga 15-nes tellija                                  iga 15. tellija

omastavas käändes:

Kanal 2                                   Kanal 2e

20. novembrist                                      20-ndast novembrist


6.a klass                                  14–19-aastaste                            Vabaduse121.b

VIa klass                                 14–19aastaste                              Vabaduse 121B

6.A klass                                 14-19 – aastaste                           Vabaduse 121b

6A klass


20 inimesele                           50 000-kroonine                                 1990ndad

20le inimesele                         50 000kroonine                                 1990dad

20-le inimesele                     50 000 kroonine                                 1990′ndad


8, 10, 11 ja 16. oktoobril                                                                    3 000

8., 10., 11. ja 16. oktoobril                                                                3000                                                                                                                     3,000

19- ja 25aastased vastajad                                          30 000 euro suurune summa

19 ja 25aastased vastajad                                           30 000-eurone summa


valitsuse 5. mai 2000. a määrus nr 5                          30 kuulajalt

määrus nr 5 5. maist 2000. a                                      30-lt kuulajalt


1985. aastal                                                                26 a naine

1985ndal aastal                                                          26a naine


18–25-aastased ~ 18–25aastased                          2010/2011. õa

aastatel 2010–2011 ~ aastatel 2010-2011               2010.–2011. õa

100–300 lehekülge                                                   2010.-2011. õa

15 000 – 33 000 üliõpilast


23. märtsil 2010. aastal                                              2. märtsil 2010

23. märts 2010                                                           2. märts 2010

23. III 2010                                                                  2. III 2010 23.03.2010                                                                 02.03.2010

23.3.2010

23.03


2.03–20.04           või          2.3–20.4, kuid 2.03.–20.04.2010

2.–23.3                                                                 AGA MITTE:      02. märtsil 2010aitähh aitäh
aksepteerima aktsepteerima
almanahhid almanahid
bronneerima broneerima
brožüür brošüür
garaazhid garaažid
keskkond keskond
kommentaar komentaar
koosolek lõppes lõpes
leping lõpeb leping lõppeb
modernne moderne
mõtekas mõttekas
raha jääb tagaplaanile raha jääb tahaplaanile
sattub satub
teemablokk teemaplokk
teenindama teenendama
vastastiku vastastikku
vastastikune vastastikkune
vastastikusel kokkuleppel vastastikkusel kokkuleppel
väljapoolt Aegviidut väljastpoolt Aegviidut
koordineerima kordineerima
dušigeel duššigeel
potensiaalne potentsiaalne
kontsulteerima konsulteerima
komplekssus kompleksus
koefitsient koefitsent
balsam palsam
must kohv must kohvi
renessansslik renessanslik
varjant variant
professionaalne proffesionaalne
newyorklane njuujorklane
momentaanne momentaalne
effekt efekt
effektiivsus efektiivsus
magistrant magistrand
doktorand doktorant
konstanteerima konstateerima
skaneerima skanneerima
tärpentin tärpentiin
in memoriam in memoriam
nišitoode niššitoode
litsentseerima litsenseerima
areteerima arreteerima
moeshow moe-show
šeif seif
diplomand diplomant
apelatsioon apellatsioon
sovjetid sovetid
makseterminal makseterminaal
annulleeritud annuleeritud
kabinet kabinett
sõidan Peterburi sõidan Peterburgi
lugesin New York Timesist lugesin New York Timesist
ASi Anneke vara AS-i Anneke vara
NATOsse NATO-sse
e-valitsus E-valitsus
s.o so
IT teenus IT-teenus
n-ö n.ö
A. Ansip A.Ansip

http://rrandoja.wordpress.com/2013/09/11/eke-7043-eesti-keele-kirjalik-valjendusoskus-1-loeng/

0 comments:

Post a comment