Haridustehnoloogia praktika

EKE7043 Eesti keele kirjalik väljendusoskus 2013 I iseseisev töö

11.09.2013 10:34 by Ruth Randoja


Tähtaeg 27.09.2013


Kokkuvõte Oma Keele vähemalt 3-leheküljelisest artiklist.


500 ± 5 sõna. (Aluseks olnud artikli autori nimi ning artikli pealkiri, ajakirja number, samuti võimalikult faili lisatud töö koostaja nimi jäävad väljapoole loendatavaid sõnu.)


Keeleliselt korrektne, sisukas tekst.


Töö tuleb esitada RTF-vormingus Moodleʼi keskkonda (kursus EKE 7043 Eesti keele kirjalik väljendusoskus 2013).


Faili nimeks ESITAJAPEREKONNANIMI_OK1.

http://rrandoja.wordpress.com/2013/09/11/eke7043-eesti-keele-kirjalik-valjendusoskus-2013-i-iseseisev-too/

0 comments:

Post a comment