Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Haridusasutuse evalveerimine (rühmatöö)

27.05.2013 23:15 by Viive Abel
Rühmatöös “Haridusasutuse evalveerimine” analüüsime koos Taimi ja Marisega arvutiklassi kasutamist  kolme kooli – Haljala Gümnaasiumi, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi ja Kuusalu keskkooli näitel. Rühmatöö esitlus on Google Drives.
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/2013/05/27/haridusasutuse-evalveerimine-ruhmatoo/

0 comments:

Post a comment