Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

10. nädala ülesanne

10.04.2013 21:04 by Maris Maripu
Ülesanne

Individuaalse tööna analüüsin koostatud jalgratturi interaktiivseid teste, mis aitavad jalgrattaeksamiks valmistujal läbi mängida konkreetseid situatsioone liikluses. 

Rühmatööna uurime arvutiklassi kasutamist väljaspool arvutitunde kolme kooli näitel (Kuusalu keskkool, Pärnu Ülejõe gümnaasium ja Haljala gümnaasium)
Uuringurühma koosseis: Viive, Taimi ja Maris
Juhul kui keegi soovib rühmaga ühineda, kontakteeruda on võimalik Skype´s.
http://htuuringudevalvats.blogspot.com/2013/04/10-nadala-ulesanne.html

0 comments:

Post a comment