Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Esimene teema.

18.02.2013 17:39 by Meelis Pernits
Esimene teema: õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid

Selle nädala teema oli taaskord huvipakkuv. Võibolla isegi mitte selles mõttes, et ma õpiobjektidest või nt SCORMist või Koolielu repositooriumist kuulnud poleks, vaid pigem oli see nädal süsteemi loov ja uusi mõisteid andev.
Ka õpiobjekt iseenesest oli minu jaoks definitsioonina uus mõiste. Aga sellegipoolest olen ma ju tegelikult õpiobjektidega kokku puutunud ja neid ka ise loonud märkimisväärsel hulgal. Hoolimata sellest, et ma teooriat ei teadnud, olen ka oma õpiobjektid püüdnud alati teha "hästi rändavad" ja ka pannud neid rändama ühest materjalist teise ja ühest tunnist teise. Tuleb tõdeda, et Kaitseväes ei ole praegusel hetkel veel sugugi levinud oma digitaalsete õppematerjalide või siis õpiobjektide avalikustamine, et teisedki neid kasutada võiksid. Rohkem on levinud oma käte- ja mõttetöö jagamine sõpradele, aga mitte kõigile. Ilmselt seetõttu teen ka mina oma õppetööks kasutatavad õpiobjektid praegusel hetkel veel enamasti ise.
Siinkohal ei saa ilmselt ka mainimata jätta, et Kaitseväes kasutusel olev õpihaldussüsteem Ilias toetab SCORM standardit.

D.A. Wiley (2000) artiklist “Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy” oli olulisim ilmselt see, et legoklotside asemel võiks õpiobjekte võrrelda hoopis aatomitega. Mulle personaalselt jäi enim meelde siiski tema välja toodud õpiobjektile metaandmete lisamise olulisus, mida selgitati supipurkide näitega. Me kõik ju tahame, et supipurgil oleks kirjas, mis seal sees on, millest see tehtud on, millal see tehtud on jne, selle asemel, et avada järjest sildistamata purke, kus sees ei ole kahjuks mitte see supp, mida me süüa tahame.

Viidatud repositooriumitest pakkus mulle enim huvi E-õppe Arenduskeskuse repositoorium, kus pikemalt ringi vaatasin. Kõige huvitavam oli minu jaoks oma eriala fanaatikuna see, mida on repositooriumisse üles pannud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
Kokkuvõtteks võib öelda, et digitaliseeritud sõjalisi materjale on küllaltki vähe ja nende kättesaadavus piiratud. Loomulikult tuleb mõista, et paljud sõjalist valdkonda ja väljaõpet käsitlevad materjalid on tihti piiranguga ehk mõeldud teatud kitsale kaitseväelaste ringile ja märgistatud AK "ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS". Eeldan, et see ongi põhiline põhjus, miks repositooriumites antud valdkonna materjale on vähe. Samas olen ka Kaitseväe õpihaldussüsteemi "Ilias" kasutaja ja kuna antud keskkonda saavad kasutada ainult teadmisvajadusega instruktorid ja kursuslased, siis seal on materjale tunduvalt rohkem.


Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid.

http://digimaterjalidekoostamine.blogspot.com/2013/02/esimene-teema.html

0 comments:

Post a comment