Intelligentne arvutikasutus

1. loengu kodutööd

26.09.2010 16:43 by Elisa Uussalu

1.Mis on infoühiskond?

  • · Infoühiskond (information society) on koondmõiste rõhutamaks info ja infokäitluse mahtude ja tähtsuse suhtelist suurenemist tänapäeva ühiskonnas. See on kõikehõlmav ning haarab kogu sotsiaalset reaalsust. Infoühiskonna peamiseks tunnuseks on arvutite massiline kasutamine ja kõikjale ulatuvad ülemaailmsed, personaalsed kommunikatsioonikanalid (internet ja sellel baseeruvad struktuurid) ning elektroonilised teenused.
  • · Infoühiskonnas on enamik inimkonna loodud väärtusi kätketud teabesse.
  • · Infoühiskond on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond.
  • · Infoühiskond on ühiskond, kus inimene on masinatele usaldanud peale raske füüsilise töö ka rutiinse vaimse töö, tegeldes vaid loomingulise vaimse tööga.
  • · Infoühiskond on ühiskond, kus pea kogu maailm on ühendatud ühtse infoedastusvõrguga – tänapäeva Interneti järeltulijaga – mis suudab piisavalt kiiresti edastada kõiki inimtegevuseks vajaminevaid infokogumeid.

Minu sõnastus:

Infoühiskond on rajatud infole ja lõpututele tehnilistele lahendustele, mis pakuvad inimestele kiiret teavet ja võimalust olla terve maailmaga igal ajal ja igas kohas ühenduses.

2. http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/43281062.pdf (tegemisel veel )

3. Tähtsamad seisukohad Euroopa ühenduse dokumendist “E-oskused kui konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade arvu edendajad 21. Sajandil” :

  • Euroopa tööjõud peab olema kohanemisvõimeline. Toimuma peab pidev enesetäindus ning väärtusliku tööjõu tunnuseks on just kõrgema tasemelised e-oskused,
  • Vaja on tõsta IKT mainet õpilaste hulgas. Järjest vähenev huvi loodusteaduste, tehnoloogia ja matemaatika vastu on laialdane probleem. Sealjuures on eriti tüdrukute väike osakaal IKT vallas punkt, mille nimel tuleks veel kindlasti vaeva näha.
  • Kvalifitseeritud tööjõu sisseränne on ELi tööturu lünkade täitmiseks väga oluline. Selle jaoks on vaja aga EL ühtset lähenemist.
  • Traditsioonilisest kirjaoskusest peab välja arenema tervik, mis sisaldab ka e-oskusi ja meediakompetentse, mis on vajalikud teadmispõhises majanduses ja ühiskonnas. E-oskuste puudumise tõttu ei saa inimesed kasutada e-kaubandust ega e-valitsuse võimalusi ning nad ei saa täiel määral infoühiskonnas osaleda. Peale selle toob e-oskuste puudumine kaasa sotsiaalse ja haridusalase eeliste puudumise, takistab elukestvat õpet ja oskuste täiendamist.

4. Viis veenvavamat näitajat artiklist “Creating Competitive Advantage Through Knowledge Worker Productivity Gains”

1) Knowledge workers, those individuals whose production relies on information and ideas, now make up 40 percent of the American workforce. Collectively, they comprise a multitrilliondollar segment of the world economy.

2) "Virtually nonexistent only 100 years ago, knowledge workers now make up the largest slice, 40 percent, of the American workforce", says business management guru Peter Drucker. "Knowledge worker productivity is the biggest of the 21st century management

challenges...(it is the) only real competitive advantage in a global economy."

3) According to Forrester Research, American workers spend $404 billion annually, or 11% of all U.S. wages, looking for the information they need to do their jobs.

4) According to the Delphi Group, today's knowledge worker costing a company $120,000 wastes about 30% of his/her working day "searching" for information, and that doesn't take into account the processing and redistribution of that information. That cost adds up to $36,000 per employee. A company laying claim to 1,000 knowledge workers, then, could be looking at a total cost of $36 million annually. To shave even a fraction off this number would result in millions of dollars in savings.

5) "Over the (past) seven years...knowledge worker employment growth has averaged 3.5% per annum, sufficient to have accounted for fully 73% of total whitecollar employment growth over this period."

http://e-arvutikursus.blogspot.com/2010/09/1-loengu-kodutood.html

0 comments:

Post a comment