Intelligentne arvutikasutus

9. loeng

12.11.2010 20:05 by Annika Arro

Millised on Facebooki kui sotsiaalse võrgustiku võimalused sinu jaoks?

Milliseid Facebooki probleemseid kohti tuleks teada?


Sotsiaalvõrgustik Facebook aitab mul säilitada kontakti vanade tuttavatega (eriti oluliseks on see muutunud nüüd, kui lõpetasin keskkooli, kuid endiste koolikaaslastega suhtlen ikka edasi). Samuti annab facebook mulle võimaluse end kursis hoida tuttavate tegemistega ning eluga. Antud keskkonna plussiks pean seda, et sõpru/tuttavaid saab üles leida väga lihtsalt, vaid nime kaudu. Facebook võimaldab mul ka kuuluda erinevatesse gruppidesse, mis ühendavad sarnaste huvidega inimesi ning kust saab vahel väga vajalikku informatsiooni. Samuti olen saanud facebooki vahendusel teada ka mitmetest huvitavatest üritustest.


Facebookis varitsevad ka teatavad ohud. Facebook on keskkond, kus tegelikult igat kasutajat kontrollitakse. Ohtlik on seal avaldada endast liiga palju infot ning üles laadida ebasündsaid pilte. Iga üles laetud foto salvestatakse ja kui kasutaja selle foto ka kustutab, saab selle tulevikus siiski internetist üles leida. Digitaalne jalajälg võib näiteks ohustada inimese tulevast ametialast karjääri. Lisaks tuleb facebooki ja teiste sarnaste sotsiaalvõrgustike puhul arvestada ohuga, et kõik sealsed kasutajad ei pruugi avaldada endast õiget informatsiooni, teisi niiviisi eksitades või mis veel hullem ära kasutades.
http://aarro.wordpress.com/2010/11/12/9-loeng/

0 comments:

Post a comment