Intelligentne arvutikasutus

Loeng 2. Personaalne õpikeskkond.

20.09.2010 23:00 by Mariliis Leitud


Lähtusin oma õpikeskkonna skeemi loomiselt sellest, mis on kogunenud aastate jooksul minu veebilehitseja bookmark´idesse. Püüdsin neid kuidagi liigitada ja gruppidesse jagada. Kõiki joonisel märgitud keskkondi kasutan üldiselt igapäevaselt. Kogu minu õpikeskkond on koondunud veebilehitsejasse Google Chrome. Õppimise käigus leian informatsiooni tavaliselt Google´st. Näiteks matemaatika valemeid või arvutuskäike, keskkonnakaitsega seotud infot jne. Google docs´i salvestan enamasti need dokumendid, mille olen raamatukogus sisse skaneerinud.  Estriga leian vajalikud trükised ning keeleveebis kasutan enamasti ÕSi ja inglise/eesti sõnastikku. Google SketchUp´i abli saab teha erinevaid jooniseid nii 2D  kui 3D, mis on vajalikud maastikuplaneerimisel. Teine suurem grupp on otsese õpeprotsessiga seotud keskkonnad, kus on kättesaadavad õppematerjalid, iseseisvad tööd, tunniplaanid jne. Ülejäänud kolm haru on tegelikult üsna sarnased. Õpikeskkonnaga on tihedamalt seotud minu personaalne blogi, kuhu teen märkmeid erinevate ainete ja tulemuste kohta. Gmailis liiguvad erinevate listide kirjad ja info. Orkutit ja Facebooki kasutan koolikaaslastega suhtlemiseks ning erinevates erialaklubides liigub kooliga seotud info. CVkeskuse jälgin tööpakkumisi ja nõudmisi kandideerijatele. Vw klubi foorumist otsin lahendusi ja teavet kui auto streigib :)
Kindlasti on olulisel kohal ka Word, Exel ja PowerPoint ning õpingute jooksul arvutisse salvestatud materjalid ja iseseisvad tööd.
http://arvutikastus.blogspot.com/2010/09/loeng-2-personaalne-opikeskkond.html

1 comments:

kairu to Mariliis Leitud

22.09.2010 12:24
Tere ja aitäh põhjaliku joonise ning selgituse eest. Minu tagasisidest kursuse ajaveebis oli ilmselt kasu, olete palju asju arvesse võtnud ja suur tänu selle eest.

Head kursuse jätku,

Kairit Tammets
Post a comment