Intelligentne arvutikasutus

I nädala kodutöö.

19.09.2010 22:52 by Kristjan Palu

1. Mis on infoühiskond?


Infoühiskond on kaasaegne ühiskond, mis väärtustab enda jaoks enim ühte ressurssi – informatsiooni. Oluline on meedia ning kiire ja täpne infolevik erinevate valdkondade vahel.


2.


3. *Jätkuv vähene digitaalkirjaoskus: Eurostati andmetel[10] ei ole 37 % ELi rahvastikust mingeid arvutioskusi ning enamal kui 60 % inimestest, kelle haridustase on madalam teise astme haridusest, puuduvad põhilised e-oskused. E-oskuste puudumise tõttu ei saa need inimesed kasutada e-kaubandust ega e-valitsuse võimalusi ning nad ei saa täiel määral infoühiskonnas osaleda. Peale selle toob e-oskuste puudumine kaasa sotsiaalse ja haridusalase eeliste puudumise, takistab elukestvat õpet ja oskuste täiendamist.


*Formaalse hariduse ja töökohtadel pakutava õppe paralleelsus Tööstus valdkond on seismas probleemi ees teatavate e-oskuste vallas eksisteerivate järjest suurenevate lünkadega ning sellega, et pakkumine ei vasta nõudmistele. Töökohtadel pakutav õpe ja riiklikult toetatav IKT alane haridus on järjest enam kui kaks paralleelset maailma. Kvalifikatsioonid peaksid olema järjest enam määratletud õpingutest saadava eeldatava tulemina, et innustada haridusasutusi ning koolituse pakkujaid keskenduma üksikisikute ja töötajate jaoks vajalikele oskustele, mitte õpingute kestusele ega organisatoorsetele probleemidele.


*E-oskusi ei nähta pikaajalise poliitika osana. E-oskuste teema on kaua aega olnud juba poliitikute erilise tähelepanu all, just Info- js kommunikatsiooni sektori tõusuaegadel. Paraku on raskematel perioodidel see huvi suurel hulgal vähenenud. Nii ei ole võimalik jätkata. Kui Euroopa soovib selles valdkonnas muutusi ennetada ja nendega tõhusalt toime tulla, sellepärast on oluline viia ellu e-oskuste pikaajaline tegevuskava, mille punktidest pean väga tähtsateks investeerimist inimestesse.


4.  1)Software makers — immersed in a billiondollar

marketplace serving a bigger picture

that is worth trillions — have set the stage for

one of the most radical shifts in the

workplace yet.


2)Knowledge workers now make up the largest slice, 40 percent, of

the American workforce


3)Virtually nonexistent only 100 years ago, knowledgeworkers now make up the largest slice, 40 percent, of the American workforce”, says businessmanagementguru Peter Drucker. “Knowledge worker productivity ist he biggest of the 21st century management challenges…(it is the) only real competitive advantage in a global economy.”


4)According to META Group, as reported by Computerworld, the data inside a corporation

doubles every six to eight months.


5)Sudden Impact: The Emergence of the Knowledge

Workerhttp://paluk.wordpress.com/2010/09/19/i-nadala-kodutoo/

0 comments:

Post a comment