Intelligentne arvutikasutus

Esimene loeng

19.09.2010 19:13 by Peep Bergstein

1.Minu süntees infoühiskonna mõistest kõlab järgmiselt: Informatsiooni tähtsustav ja selle mahtude suurendamist tänapäeva ühiskonnas.  Arvutite massiline kasutamine. Keskset rolli majanduses ja tehnoloogias hoiab infotehnoloogia.


2.Chapter 9: The international scene and road ahead


3.Olulisemas seisukohad


E-oskusi ei nähta pikaajalise poliitika osana. E-oskuste teema on olnud poliitikute tähelepanu all just IKT sektori tõusuaegadel, kuid sektori rasketel perioodidel on see huvi kadunud. See ei saa nii jääda, kui Euroopa tahab selle valdkonna muutusi ennetada ja nendega tõhusalt toime tulla. (Seepärast on väga oluline ellu viia e-oskuste pikaajaline tegevuskava, mille punktidest pean väga tähtsaks ka inimestesse investeerimist.)


Jätkuv vähene digitaalkirjaoskus


Traditsioonilisest kirjaoskusest peab välja arenema tervik, mis sisaldab ka e-oskusi ja meediakompetentse, mis on vajalikud teadmispõhises majanduses ja ühiskonnas. Eurostati andmetel[10] ei ole 37 % ELi rahvastikust mingeid arvutioskusi ning enamal kui 60 % inimestest, kelle haridustase on madalam teise astme haridusest, puuduvad põhilised e-oskused. E-oskuste puudumise tõttu ei saa need inimesed kasutada e-kaubandust ega e-valitsuse võimalusi ning nad ei saa täiel määral infoühiskonnas osaleda. Peale selle toob e-oskuste puudumine kaasa sotsiaalse ja haridusalase eeliste puudumise, takistab elukestvat õpet ja oskuste täiendamist.


4.


1) The modern, knowledge-intensive company is looking to

increase revenues, improve workplace efficiency, and reduce expenditures through

tools that accelerate an employee’s abilities and speed.2)Sudden Impact: The Emergence of the Knowledge Worker3) There is a growing, necessary demand among knowledge workers for tools thatenhance speed, flexibility and interactivity. They are looking for workplace situations –supported by software and hardware tools — that allow them to manage, organize andsynchronize their day-to-day tasks, peer interactions, project goals and short-termchallenges. Ultimately, they also need the ability to capture and share knowledge and data in an easy-to-use environment.4)Virtually nonexistent only 100 years ago, knowledgeworkers now make up the largest slice, 40 percent, of the American workforce”, says businessmanagementguru Peter Drucker. “Knowledge worker productivity ist he biggest of the 21st century management challenges…(it is the) only real competitive advantage in a global economy.”5)The end result — enhanced workplace efficiency and superior product quality — is

the goal for every manager. “Fewer and fewer jobs are concerned with producing

goods, and more and more are concerned with producing information,” states author

Bruce Christie in Human Factors of Information Technology in the Office. “The quality

of these products is dependent on, among other things, sufficient time for thinking,

adequate access to appropriate information, and adequate production facilities.”


http://peepb1990.wordpress.com/2010/09/19/minu-blogi/

0 comments:

Post a comment