Intelligentne arvutikasutus

Miniessee (10)

20.12.2010 19:46 by Gerli Noodapera

Sotsiaalse tarkvara kaustamine võimaldab mitmekesistada õppetööd


Sotsiaalne tarkvara on veebipõhine tarkvara, mis on loodud võimaldamaks inimestevahelist e-suhtlust läbi ideede ja materjalide loomise ning jagamise. Mõiste „sotsiaalne tarkvara” võttis kasutusele Clay Shirky 2002. aastal ning tema defineeris seda kui tarkvara, mis võimaldab grupitööd, luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks,  kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks. E-suhtlust ja ka õppetööd mitmekesistavaid veebikeskkondi on mitmeid.


Üks suurepärane inimeste vahelist suhtlust lihtsustav keskkond on näiteks Doodle. See võimaldab väga lihtsalt ja kiirelt läbi viia küsitlust eksami, koosoleku või mõne muu ürituse toimumise aja kohta. Veebiküsitlus saadetakse laiali nii mitmele inimesele kui soov on ning küsitluse kätte saanud isikutel on väga mugav ette antud aegadest välja valida endale sobivam/sobivamad. Kusjuures kõik küsitluses osalejad näevad teiste poolt juba sisestatud valikuid. Taolisi võimalusi pakuvad teisedki veebikeskkonnad, üheks taoliseks on näiteks Creator.


Keskkonnad, mis aitavad sorteerida grupiliikmete mõtteid ja ideid ning seeläbi õppetööd lihtsustavad on näiteks Google Doc’s, Writely, ZohoWriter ja Bubbl. Viimane neist võimaldab luua veebipõhiseid värvilisi mõistekaarte ning neid veebis avaldada või toimetamiseks teiste kasutajatega jagada, linkida veebilehele, välja trükkida ja pildina salvestada.


Tähtis samm on kavade korrektne väljatöötamine ning ka selle jaoks on olemas vastavad tarkvarad nagu näiteks Google Doc’s ning temaga konkureeriv ZohoWriter. Zoho Writer on tekstitöötlusprogramm, mis lisaks tavapärasele kujundamisele annab võimaluse sünkroonseks koostööks ja oma dokumentide publitseerimiseks. Siin on võimalik enda ja teiste kavasid redigeerida- parandada, täiendada, kujundada jne. Zoho keskkonnas saavad erinevates kohtades paiknevad meeskonnaliikmed teha ühest arvestatavat tiimitööd ja seda vajadusel ka reaalajas. See on suurepärane abi grupitöö tegemisel näiteks siis, kui üliõpilased erinevatelt erialadelt käivad mõnes ühises loengus ning neile antakse mitme peale teha ühine kodutöö.


Teadete kujundamiseks jms tarvilikud keskkonnad on näiteks Delicious ja Wordle. Deliciousiga on kasutajatel võimalik märksõnastada, salvestada, hallata ja jagada viiteid veebilehtede üle veebi. See võimaldab järjehoidjaga varustada kõiki veebilehti ja neile igalt poolt ligi pääseda ning palju muudki.


Interneti keskkonnas sotsiaalset tarkvara kasutades on seega suurepärane võimalus õppetöö edendamiseks. Selle abil on väga lihtne oma kaasõpilaste või meeskonnakaaslastega koostööks ka siis kui ei ole võimalik reaalajas kõigil kohtuda. Sellised situatsioonid on aga paratamatult vältimatud. Veebipõhiselt on võimalik väga palju igapäevaselt ajaliselt mahukaid asju ja tegevusi läbi viia nii, et ei pea kellegi järel ootama vms, oma mõtted ja ideed saab kasvõi koheselt avaldada ning ühtlasi võib kindel olla, et need jõuavad meeskonnakaaslasteni.


 http://gerli191.wordpress.com/2010/12/20/miniessee-10/

0 comments:

Post a comment