Intelligentne arvutikasutus

Miniessee (5)

20.12.2010 1:33 by Gerli Noodapera

Kolm kodukasutaja arvutisüsteemi kõige enam ähvardavat probleemi ja nende ennetamine


Arvutid on meie eludes väga tähtsat rolli hakanud etendama, enam-vähm kõik meie ümber on kontrollitav ja juhitav just tänu neile. Kuigi kompuutrite abiga on meie elud isegi liialt mugavaks tehtud, kaasnevad selliste mugandustega ka küllaltki suured probleemid ning ohud. Kaitstud pole ei kodukasutajate kui isegi mitte kvaliteetsete turvasüsteemidega ametiasutuste arvutid.


Arvuteid ähvardavaid probleeme on mitmeid, minu jaoks suurim neist on teadmatus. Teadmatus, mida ja kuidas teha, et kaitsta oma arvutit on pigem suuremaks probleemiks kodukasutajatele kui mõnedele firmadele, kuna üldjuhul edukalt tegutsevatel asutustel on nende süsteemid kaitstud enamjaolt kõige uuenduslikemate programmidega.


Teadmatusest, rumalusest või hoopis mõnest kolmandast põhjusest tingituna pääsevad meie arvuteid ründama kõiksugu erinevad viirused, trooja hobused, ussid või hoopiski kräkkerid. Kõige levinumad on erinevad arvutiviirused. Viirus on programm, mis on võimeline end ise kopeerima ning seeläbi arvutit nakatama. Trooja hobune on aga selline programm, mis esmapilgul näib ohutu, kuid mis siiski peidab endas pahatekitajaid funktsioone. Ussid seevastu kasutavd ära süsteemis leiduvaid turvaauke, et end neid kaudu üle võrgu teistele arvutitele levitada.


Kräkkerid on aga kõige eelpool loetletu loojad. Tihti valitseb inimesi valearusaam sõna „häkker” tähendusest. Häkker on arvutispetsialist, kes tegeleb aktiivselt ning süvitsi erinevate arvutisüsteemide uurimise, arendamise ja parendamisega. Vastupidiselt kräkkeritele- tema ajendiks ei ole omakasu. Kräkkerid on sellised programmeerijad, kes tegelevad süsteemide hävitamise, paroolide varastamise ja muu kuritegelikuga kas siis omakasu pärast või hoopiski igavusest tingituna.


Kaitseks viiruste ja muude arvutit ohustavate probleemide vastu on loodud mitmeid programme. Turvalisel arvutil peaks olemas olema kindlasti tulemüür ja viirusetõrje programm. Näiteks Antiviirus, nagu nimeski juba kajastub, on viiruste vastane tarkvara, mille eesmärgiks on ära hoida, tuvastada ja eemaldada arvutisüsteemist igasugune õelvara. Antiviirus aitab nii viiruste, trooja hobuste, usside kui ka isegi nuhkvara ja reklaamvara vastu.


Nuhkvara on tarkvara, mis kogub arvuti kasutaja kohta isiklikku infot ilma sellest kasutajat selgesõnaliselt teavitamata. See kõik on vägagi ohtlik, kuna selle tarkvara kaudu võivad valedesse kätesse sattuda arvuti omaniku kas ülitähtsad ja salajased failid või hoopiski näiteks pangaparoolid. Sellest kõigest hoidumiseks peab arvutikasutaja olema jällegi piisavalt teadlik, mida teha tohib või mida mitte. Näiteks ei tohi avada kõiki ka vähem kahtlasena tunduvaid linke, bannereid ja reklaame. Kindlasti ei tohi downloadida endale igasugu palju lubavaid programme ja muud säärast.


Tavakasutajale väga suureks probleemiks on andmete ja failide kadumine, hävimine ja ülekirjutamine. Selline probleem on välditav failide varundamise näol kas mõnda veebiserverisse, mis on tõesti ohutu pigem kodukasutajale, kes ei varja suuri saladusi või rohkem turvalistele välisele kõvakettale, USB-pulgale või plaatidele, mis on turvalised vaid siis, kui neid piisavalt hästi hoida. Põhjuseks, miks inimesed oma dokumente ja muud vajalikku ei varunda, on ilmselt laiskus või viitsimatus ning osaliselt ka teadmatus, sest igaüks ei pruugi sellistele asjadele üldse mõelda.


Ma loetlesin nüüd hulga kodukasutaja arvutit ähvardavaid probleeme, mis on kõik tegelikult väga tihedalt üksteisega seotud. Kui välja tuua neist olulisemad, siis nende märksõndadeks oleksid teadmatus, laiskus ja kräkkerid. Teadlikkus kuidas oma arvutit hoida on peamine probleemide tõrjuja. Siiski tuleb arvestada sellega, et leidub inimesi, kes on suutelised kirjutama selliseid programme, millede ees arvutikasutaja on lihtsalt kaitsetu.


 


 


(Essee kirjutamisel kasutasin mõnede terminite paremaks/selgemaks lahtiseletamiseks Vikipeedia abi)http://gerli191.wordpress.com/2010/12/19/miniessee-5/

0 comments:

Post a comment