Intelligentne arvutikasutus

Miniessee (1)

19.12.2010 4:54 by Triinu Reiter

Minu lapse koolipäev 2025. aastal (IKT-vahendite kasutamise vaade)


Elu on pidevas muutumises ning nagu tänaseks vägagi selgeks on saanud, areneb  kiirelt ka tehnika. Oleme jõudnud punkti, mida 25 aastat tagasi võib-olla vaid vähesed suutsid endale ette kujutada- enamik inimesi omavad isiklikku arvutit, mis ühendab neid kogu maailmaga, kõigil on taskus mobiiltelefon, millega võimalik kõiki vajalikke inimesi mõne sekundi vältel kätte saada ning suur osa igasugusest meelelahutusest ning ka tööst on kolinud internetti. Tõesti, kes oleks osanud ette kujutada seda, kuidas me tänapäeval elame. Ning kes oskab ette kujutada seda, kuhu me oleme jõudnud järgneva 15 aasta pärast ning kuidas kujuneb näiteks minu lapse kooliteekond…Järgnev arutlus koosneb minu mõtetest ja kujutlusest selle üle, milline võiks välja näha minu lapse koolipäev aastal 2025.


Aastal 2025. ei pea lapsed ilmselt enam raskeid ranitsaid kooli kaasa tassima- kõigil on isiklik laptop. Kõik vajalikud materjalid õppimiseks, mitte ainult õpikud ja ülesannetevihikud, kuna internet on ju erinevaid materjale täis, on arvutis olemas. Arvutid on selleks ajaks praegusest juba tohutult edasi arenenud, ma kujutan ette, et kindlasti reageerib isiklik laptop kindlale häälkäsklusele ning ekraan on vähemalt pooleldi puutetundlik (on ka täielikult puutetundlike ekraanide sülearvuteid, kuid trükkimise mugavamaks muutmise eesmärgil on neil olemas ka nuppudega klaviatuur). Arvutite mälud on kasvanud taevani ning nad on tehtud äärmiselt vastupidavaks, et üks arvuti suudaks rahuldada ühe inimese vajadusi vähemalt paarkümmend aastat. Tundi jõudes ühendavad lapsed end õpetajaga samasse võrku (arvutite kaudu ja juhtmevabalt loomulikult), misläbi saab õpetaja kiirelt ja muretult kontrollida koha peal sooritatavate ülesannete lahendused ning korjata ilma vaevata kokku laste kodutööd.


Kooli sisenemine muutub kindlasti väga turvaliseks, laste sõrmejälgede läbi. Samuti klassiruumidesse sisenemine, mis registreerib ka tunnis osalemise. Samuti registreerivad lapsed seeläbi oma kooli ilmumise ning kogu informatsioon iga päeva lõikes saadetakse vanematele e-posti aadressile.


Koolides hakkab olema süsteem, mis salvestab automaatselt iga lapse tehtud kooli-ning kodutöö ja muud saavutused, millega laps kooliajal hakkama on saanud. Kooli lõpetades saab õpilane kaasa näiteks mälupulgal kaasa kõik oma sooritused, mida on tulevikus ehk hea uurida ning erinevatel eesmärkidel ära kasutada. Samuti usun, et koolides hakatakse tähtsustama e-portfoolio süsteemi ning iga laps hakkab ka sellega tegelema, tuleviku lihtsamaks muutmise nimel muidugi.


Kontrolltööd ja muud teadmistekontrollid võiksid toimuda siiski koolis, mitte kodus. Õpilased tulevad teadmistekontrolliks klassiruumi, ühenduvad juba eelnevalt mainitud võrku ning liituvad kontrolltööga. Kontrolltööde sooritamise süsteem toimub selliselt, et kõrvalisi materjale ja lehekülgi ei ole võimalik külastada kui just õpetaja ei ole niimoodi määranud. Osaliselt on ka hindamissüsteem automaatne-arvutiprogramm suudab iseseisvalt osa tööst ära hinnata, andes hinnagu töö eri osadele ning toob välja valdkonniti, milles üks laps on tugevam ja milles nõrgem ning mida tuleks parandada. Arvatavasti kontrollib õpetaja siiski tööd hiljem ise ka üle, kindluse mõttes.


Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik muutub veelgi veebipõhisemaks ning tehnika areneb edasi ka tulevikus. Olenemata sellest, et suurem osa koolitööd hakkab toimuma arvutitega, peab jääma õppimisse ka palju suhtelmist kaasõpilaste ning õpetajatega. Õppetöö hindamine muutub täpsemaks ning kvaliteetsemaks ja koolid turvalisemaks.http://triinureiter.wordpress.com/2010/12/19/miniessee-1/

0 comments:

Post a comment