Intelligentne arvutikasutus

Miniessee (3)

11.12.2010 21:28 by Raul Liinev

TCO tähendus ja olulisus


TCO tuleb inglise keelest – Total Cost of Ownership ehk omamiskulud. Selle eesmärk on aidata tarbijaid ja ettevõtete juhte määramaks otseseid ja kaudsete toodete või süsteemide kulusid. Mõiste on juhtimise rahaasjade ajamiseks, mida saab kasutada raamatupidamises kõikide kulude arvestamiseks või isegi ökoloogilises majanduses, kus see hõlmab sotsiaalseid kulusid.

Mõiste kasutus:

TCO võimaldab kindlaks teha investeeringu majanduslikku väärtust, kui see on kaasatud kasumi analüüsi. Näideteks võib tuua investeeringu kasumlikkust ja Infotehnoloogia tootlikkust.

TCO analüüs hõlmab täielikku omamiskulu ja tootmiskulu. TCO analüüsi kasutatakse ükskõik millise suure investeeringu elujõulisuse hindamiseks. Ettevõte võib seda kasutada toote / protsessi võrdlemise vahendina. Seda kasutavad ka krediidi turud ja finantsiagentuurid. TCO on otseselt seotud ettevõtete aktivaga ja/või seotud süsteemide täielike kulude kõikide projektide ja protsesside vahel, ent andes aegamööda kasumlikkusest üldpildi.

Arvuti ja tarkvara majandusharu

TCO analüüsi viis massidesse Gartneri grupp 1987. aastal. Selle õiste juured ulatuvad 20. sajandi esimesse neljandikku. Microsoft arendas seda mõsitet edasi ja volitas mitmed dokumendid ja uuringud 90-te lõpus, millega nad näitasid et Windowsil on madalam TCO, kui Linux’il. Ent neid uuringuid ei ole kuulutatud objektiivseteks ning lõplikkeks. Mitmeid erinevaid meetodeid ja tarkvara vahendeid on arendatud, et analüüsida TCO’d. TCO püüab arvuliselt väljendada infotehnoloogia paigaldamise finantsilist lööki elutsüklile. Tehnoloogiad hõlmavad endas tarkvara, riistvara ning õpetamisprotsesse.

Tehnoloogia paigaldamine võib endas sisaldada järgmisi TCO osana :

Arvuti riistvara ja programmid

• Network hardware and software

• Server hardware and software

• Workstation hardware and software

• Installation and integration of hardware and software

• Purchasing research

• Warranties and licenses

• License tracking – compliance

• Migration expenses

• Risks: susceptibility to vulnerabilities, availability of upgrades, patches and future licensing policies, etc.

Operatsioonide kulutused

• Infrastructure (floor space)

• Electricity (for related equipment, cooling, backup power)

• Testing costs

• Downtime, outage and failure expenses

• Diminished performance (i.e. users having to wait, diminished money-making ability)

• Security (including breaches, loss of reputation, recovery and prevention)

• Backup and recovery process

• Technology training

• Audit (internal and external)

• Insurance

• Information technology personnel

• Corporate management time

Pikaajalised kulutused

• Replacement

• Future upgrade or scalability expenses

• Decommissioning


TCO mõistet kasutatakse ka laialdaselt transpordiettevõtetes.


[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Total_cost_of_ownershiphttp://raulliinev.wordpress.com/2010/12/11/miniessee-3/

0 comments:

Post a comment