Intelligentne arvutikasutus

“Miniessee (5)”

10.12.2010 1:03 by Annika Arro

Kolm kodukasutajat kõige enam ähvardavat probleemi ja nende ennetamine


Arvutite kasutamine on tänapäeval muutunud massiliseks. Kompuuter on oluline töövahend nii suurtes büroodes kui kodudes. Siiski ei ole arvutisüsteemid alati ohutud, tuleb arvestada mitmete probleemidega. Kodukasutajaid enim ähvardavateks muredeks võib pidada viiruseid, andmekadu ning mehhaanilisi rikkeid ja vigastusi. Kuidas aga toimida igapäevaelus nii, et potentsiaalne oht arvutisüsteemidele oleks väiksem?


Arvuti tavakasutajate üks peamisi ja murettekitavamaid probleeme on loomulikult viirused. Arvutiviirus on programm, mis on mõeldud häirima arvuti tööd, koguma paroole jne. Viirusega nakatumise järel võib aeglustuda erinevate programmide töö, võivad ilmuda kahtlased failid, video- ja heliefektid. Võib ka suureneda kasutuses olev operatiivmälu, võrreldes tavalise töörežiimiga. Halvimal juhul halvavad viirused kogu arvutivõrgu töö.


Viirused võivad levida koos failidega USB pulkadel ja CD-del, samuti arvutivõrgu kaudu e-posti teel või viirusesse nakatunud veebilehti külastades. Levima on hakanud ka nn. MSN-i viirused, mis levivad kasutades antud suhtlustarkvara. Arvutiviirustest hoidumiseks ning nakatumise ennetamiseks tuleb kasutada antiviirustarkvara, (kodukasutajate jaoks on vabavarana saadaval nt. AntiVir, Spybot jt.) mis kontrollib arvutis olevaid faile ja kaitseb süsteemi viirusesse nakatumise eest. Samuti tuleb kontrollida, et kasutataval operatsioonisüsteemil oleksid peal värskeimad paigad ehk update’id. Loomulikult tuleb kasuatada ka personaalset tulemüüri, et kaitsta oma arvutit häkkerite ja turvaauke otsivate netiusside eest, aga samuti selleks, et takistada arvutisse tunginud viirusel edasi levimist.  Nakatumist saab vältida ka siis, kui olla Internetis surfates ning e-posti lugedes ettevaatlik. E-postile lisatud failidesse tuleb suhtuda umbusuga ja seda isegi juhul, kui saatjaks on tuttav inimene. Tegemist võib olla hoopis tema arvutisse pesa teinud viirusega. Eriti terava kahtluse alla tuleks seada aga failid, mida levitatakse interneti uudisegruppide ja jututubade kaudu. Spämmimise ohvrid on tihti just kodukasutajad, sest see vajab neutraalset tugipunkti, milleks sobivad hästi pahalaste poolt kontrollitavad kodukasutajate arvutid.


Teine suurem arvuti (kodu)kasutajat ähvardav probleem on andmete kaotsiminek. Kodukasutaja peamine andmekao põhjus on failide ülekirjutamine või kustutamine. Andmete kadumine tähendab kasutajale tavaliselt suurel hulgal lisatööd ja vaeva. Infokao vältimiseks tuleb igal arvutikasutajal tegeleda andmete varundamisega.


Varundamine on olemasolevatest vajalikest dokumentidest koopia tegemine mõnele muule andmekandjale kui seda on pidevalt kasutatav kõvaketas. Kõige odavam lahendus on varundada failid DVD või CD plaatidele. Nende kõrval on paindlikum varundamisvõimalus USB mälupulgad. Veidi kallim variant on aga hankida eraldi väline kõvaketas ning andmed sellele varundada. Oluline on hoida varukoopiatega andmekandjaid arvutist lahus: arvutiga võrreldes mõnes teises ruumis või lausa tulekindlas šeifis. Minu arvates on aga parim variant oma failid varundada Dropboxi. See sünkroniseeriv varundusvahend annab võimaluse oma failidele ligi pääseda teisteski arvutites. 


Kodukasutajate arvutisüsteemi ohustavad loomulikult ka mehaanilised rikked. Arvutisüsteemi vigastamise oht on kodudes isegi suurem kui büroodes. Nii võivad arvutile, klaviatuurile, ekraanile, hiirele või juhtmetele viga teha näiteks väikesed lapsed või koduloomad. Selliste juhtumite ennetamiseks oleks mõistlik hoida arvuti lastele ja koduloomadele ligipääsmatus kohas.


Tavalisemateks probleemideks koduarvutite puhul on aga toiteplokkide läbipõlemine olmetolmu tõttu. Kodudes on arvutid tihtipeale asetatud vastu maad, vahel lausa tolmurikastesse paikadesse, näiteks laua alla. Sel juhul imevad arvuti jahutusventilaatorid endasse hulganisti tolmu, mis hiljem võibki põhjustada toiteploki läbipõlemise. Selle lihtsa probleemi ennetamiseks tasub tõsta arvuti põranda tasapinnast kõrgemale (nagu seda enamasti ametiasutustes tehakse). Samuti on kasulik arvutit teatud aja tagant suruõhuga puhastada.


Koduarvuteid võib kahjustada ka toitepinge kõikumine (ka äikesest põhjustatud pingekõikumised). Lahenduseks on kasutada võrgupinge stabilisaatorit UPS, mis tagab pideva stabiilse võrgupinge arvutile. Büroodes on tavaliselt UPS süsteem olemas, seega on antud probleem tihedamini esinev just kodukasutajatel.


Arvutikasutajail esineb tihti mimeid probleeme. Kodukasutajat enim ähvardavad ohud on: viirused, andmete kadumine ning mehhaanilised vead. Kõiki neid hädasid on aga võimalik vältida, tegeledes tõhusa ennetustööga. Viiruste eemale hoidmiseks saab kasutaja tarvitada antiviirusprogramme ning käituda internetimaailma tehinguid sooritades ettevaatlikult. Andmekadu saab vältida varundamisega tegeledes ning mehhaanilisi rikkeid aitab ära hoida arvutite füüsiliselt õige kasutamine. http://aarro.wordpress.com/2010/12/09/miniessee-5-3/

0 comments:

Post a comment