Intelligentne arvutikasutus

1.tunni kodutöö, punkt 2. Guide to Measuring the Information Society, 2009

02.12.2010 14:42 by Liina Roosileht

Chapter 3. IKT infrastruktuur


1980.aastate lõpus hakkas OECD tegelema tulemuslikkuse näitajate määratlemisega telekommunikatsiooni valdkonnas eemärgiga saavutada rahvusvaheline võrdsus. Selleks loodi

Rahvuvaheline Telekommunikatsiooni Liit, mis on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peamine teabe- ja sidetehnoloogiaorganisatsioon ning valitsuste ja erasektori ülemaailmne peamine foorum sidevõrkude ja -teenuste arendamise osas.


Lisaks sellele loodi ITU-le Telekommunikatsiooni Indikaatori käsiraamat, mis määratleb kõige olulisemad telekommunikatsiooni / IKT näitajad sektori analüüsimiseks. Selle eesmärk on aidata statistikat standardiseerida parandamaks analüüsi ja võrdlust riigisiseselt kui ka riikide vahel telekommunikatsiooni operaatoritega.


Ajal, mil ITU Indikaatori käsiraamat loodi, välistas avalik telekommunikatsioonisektor erasektori võrgustikud. Võrgustikku nagu internet kasutasid ainult „suletud rühmad“ nagu akadeemilised ringkonnad ning teistele ei olnud see kättesaadav. Kui aga internet muutus kaubanduslikuks ning peamiseks osaks avalike telekommunikatsiooniteenuste turul, alustas ITU koguma andmeid, et jäädvustada need saavutused ja areng. Täna on internetiturg püütud ITU Indikaatori käsiraamatusse läbi mitmete näitajate, kaasa arvatud interneti liitujate, kasutajate ja ka rahvusvahelise interneti ülekandekiiruse näitel.


Enamikes riikides tegelevad ministeeriumid sidevahendite ning nende reguleerimise ametivõimudega, kes koguvad omakorda põhilisi näitajaid, mis võimaldavad neil jälgida nii turu arengut kui ka teavitada poliitikat ning kindlustada tõhusa regulatsiooni kommunikatsioonisektoris.


Internet kasutab mõningaid infrastruktuuride jaoks loodud elemente üldkasutatavate telefonivõrkude jaoks, näiteks dial-up teenuste kasutamiseks kliendiliinil.


Traadita ja traadiga püsiühenduse vahe on selles, et traadiga süsteem vajab antenni ning juhet, et teenust saaks kasutada. Traadita püsiühendus aga võimaldab selles piirkonnas teenust vabalt kasutada ning ei nõua mingit ühendamisvaeva. See pakub omakorda rohkem liikumisvabadust ja mugavust.


Internet võimaldab oma olemuselt enda kohta andmeid koguda temaga ühenduses olevate arvutite ja serverite online-uuringute tulemuste kaudu.


Enamikes riikides ei ole olemas täielikku riiklikku andmesalvestust internetis. Austraalia on üks vähestest maadest, kus internetist on võimalik kätte saada neid ametlikke andmeid. Teistes riikides aga üldiselt on need andmed saadaval vaid üksikutele ettevõtjatele.


OECD on välja töötanud metoodika võrldemaks telekommunikatsiooniteenuste tariife fikseeritud tavatelefonidel(elamu-ja väikeettevõtetes), mobiilsideteenustel ning rahvusvaheliselt fikseeritud telefoniteenustel.http://cludyt.wordpress.com/2010/12/02/1-tunni-kodutoo-punkt-2-guide-to-measuring-the-information-society-2009/

0 comments:

Post a comment