Intelligentne arvutikasutus

CHAPTER 7: CONTENT AND MEDIA

12.09.2010 12:29 by Alar Mõniste

Seitsmes peatükk räägib toodete ja teenuste muutustest seoses infoühiskonna arenguga.


Tegin väikese kokkuvõtte 7. peatükist.


Näiteks ärimudelid uuesti leiutatud, eelkõige sellistes tööstusharudes, mille toodang on teave ühes või teises vormis (näiteks uudised, muusika, filmindus) ja tööstused, kelle töö  protsessid sõltuvad suuresti teabe töötlemises ja vahetamises(näiteks pangad ja haridusasutused).


Digitaliseeritud tooted.


On tooted (näiteks aruanded, filmid, muusika ja tarkvara), mida saab tarnida üle interneti digitaliseeritud kujul ja millel on füüsiline analoog (näiteks CD-või DVD). Sellistel toodetel on olemas analoogne teisik, ehk mp3 faili asemel internetis, on CD-plaat, alla laetud filmifaili asemel DVD-plaadil film, ning muud digitaliseeritud tooted, kus füüsiline toode pole nii otsene, näiteks uut tüüpi veebipõhiseid tooted, mis on kättesaadavad internetis. Nende hulka kuuluvad online-uudised, info ja finantsteenused ja online-mängud.


Laias laastus sisu ja meedia toodete kategooriad


Loetelu 2008 aasta lõpus(ja veidi muudetud jaanuaris 2009). Seal on 74. sisu ja meedia toote loetelu jagatud kuute kategooriasse, nagu näidatud tabelis allpool.Kategooriadtooteliigituste arvPrinted and other text-based content on physical media, and related services18Motion picture, video, television and radio content, and related services24Music content and related services5Games software3On-line content and related services12Other content and related services12Total74
OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) töötab suurendades juurdepääsu avaliku sektori teabele (näiteks geograafilised ja meteoroloogilised andmeid, teavet hoitakse raamatukogudes, arhiivides, muuseumides). Avalik sektor on suur andmete tootja ja vajab uusi rakendusi andmete digitaliseerimiseks kaubanduslikus ja mitte kaubanduslikus poolel.Parem andmete kättesaadavus avaliku sektori teabele ja sisule aitab kaasa majanduskasvule ja suurendab kodanike heaolu.http://alar1000.wordpress.com/2010/09/12/chapter-7-content-and-media/

0 comments:

Post a comment