Intelligentne arvutikasutus

Esimene kodutöö

20.09.2010 10:07 by Siim Iljašenko

Lai mõiste, millele erinevaid tõlgendusi jagub:


1. Infoühiskond on ühiskond, kus inimene on masinatele usaldanud peale raske füüsilise töö ka rutiinse vaimse töö, tegeldes vaid loomingulise vaimse tööga.


2. Infoühiskond (inglise keeles information society) on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond.


3. Infoühiskond on väljend ühiskonna jaoks, kus loomine, jaotus ja informatsiooni manipulatsioon on saanud märkimisväärseks majanduse ja kultuuri osaks.


Minu definitsioon infoühiskonnast:


Infoühiskond on digitaalne inimühiskonna “liiklus” erinevate eluvaldkondade vahel, millele ligipääsemiseks peab olema vajalik aparatuur koos teadmistega.http://siimiljasenko.wordpress.com/2010/09/20/mis-on-infouhiskond/

0 comments:

Post a comment